آدرس سرای محله عباس آباد - اندیشه : خ سهروردی شمالی - انتهای خ شهید زینالی غربی کوچه شهید پاکزاد نیا 

دبیر شورایاری : آقای حمید فراهانی

مدیر محله : آقای محمد نصیری